Toegang eindklantportaal

In het eindklantportaal zijn er twee manieren om klanten toegang te verlenen. Onder 'Instellingen > Integraties > Authenticatie' vind je deze instelling:

De mogelijkheden zijn als volgt:

Niet toegestaan:

  • Bij deze optie is het niet mogelijk om gebruik te maken van de Single Sign-On (SSO) van Microsoft 365.
  • Inloggen is alleen mogelijk via de authenticatie van Inserve.

Toegestaan:

  • Bij deze optie is het mogelijk om zowel in te loggen via Microsoft 365 als via de authenticatie van Inserve.

Verplicht:

  • Bij deze optie is het alleen mogelijk om in te loggen via Microsoft 365.

Als je kiest voor de Inserve authenticatie, moet je verplicht een contactpersoon uitnodigen; anders is toegang tot het eindklantportaal niet mogelijk.

Met de SSO van Microsoft 365 is het mogelijk om gebruikers automatisch aan te maken of in te laten loggen wanneer ze bekend zijn in Inserve. Als een gebruiker probeert in te loggen op het eindklantportaal, wordt gecontroleerd of de gebruiker een contactpersoon is in Inserve. Als dit het geval is, krijgen ze toegang.

Indien ze nog niet bestaan in Inserve, is het mogelijk om op een bedrijf een e-maildomein in te stellen. Als het domein van de persoon die probeert in te loggen overeenkomt met een bekend domein in Inserve, wordt er een gebruiker aangemaakt met minimale rechten (bijvoorbeeld alleen het bekijken van eigen tickets) in Inserve.