Werkbon

Een werkbon is handig om bij een bezoek aan de klant vast te leggen welke werkzaamheden verricht zijn. Dit om later discussies te voorkomen. Op de werkbon staan alle gegevens, de werkzaamheden en gebruikt materiaal of materieel. De klant kan dan een handtekening zetten, waarna de werkbon wordt opgeslagen in het ticket en verstuurd naar de klant.

De werkbon weergave werkt op alle apparaten, dus ook op tablets en telefoons.

Hoe maak ik een werkbon?

  • Om een werkbon te laten tekenen heb je een ticket nodig. Dus maak op de reguliere manier een ticket aan, en koppel deze aan een contactpersoon en bedrijf.
  • Open de ticket.
  • Klik of druk daarna rechts bovenin op 'Actie', en kies voor 'Werkbon'.

  • Laat de klant de werkbon bekijken.

  • Klik of druk daarna op 'Ondertekenen' en laat de klant een krabbel zetten. Wijzig eventueel de naam indien de ondertekenaar niet de contactpersoon van de ticket is.
  • De werkbon is nu toegevoegd als bijlage aan het ticket.

  • Ook is er een update gestuurd naar de contactpersoon, met als bijlage de ondertekende werkbon.

  • De resulterende PDF bevat de gegevens en de naam en handtekening eronder. Deze kan eventueel ook nog uitgeprint worden en achtergelaten worden bij de klant.